Make your own free website on Tripod.com

Kringsjåtunet Skole

Valgfag
Hovedside
Ansatte
Valgfag
Temadager
Kontakt oss

Hver tirsdag før lunsj er det valgfag. Elevene har mulighet til å velge mellom fag som kunst og handverk, språk, redigering av temadagsfilm, skolekjøkken og musikk. Elevene velger da fag ut i fra sine interesser og vi prøver å imøtekomme elevenes ønske om aktivitet så langt det rekker.

Kunst og handverk

forming.jpg

Enter supporting content here

KRINGSJÅTUNET SKOLE