Make your own free website on Tripod.com

Kringsjåtunet Skole

Ansatte
Hovedside
Ansatte
Valgfag
Temadager
Kontakt oss

Dette er lærerne på kringsjåtunet skole:

Elephant

Ann-Turid Hustad er leder ved skolen. Hun har jobbet her siden oppstarten i  1995. I tillegg til sine administrative oppgaver, underviser hun i matte.
 
 
 
 
 

arnulf.jpg

Arnulf Hustad begynte å jobbe her i 1995. Han underviser i norsk, engelsk, musikk, kost og ernæring, tysk, fransk og data (film/video).
 
 
 
 
 
 

nils.jpg

Nils Allum har jobbet her siden 1995. Han underviser i engelsk, naturfag, samfunnsfag, helse og sosialfag, kost og ernæring og kunst og handverk, kroppsøving og friluftsliv. Fra høsten av er det Nils som er ansvarlig for temadagene.
 
 
 
 
 

tommy.jpg

Tommy Røssberg har jobbet her siden 2002. Fagene han underviser i er matematikk, KRL, kroppsøving, naturfag og friluftsliv. Tommy har hatt ansvaret for temadagene på Kringsjåtunet skoleåret 05/06.
 
 
 
 
 

thorarne.jpg

Thor-Arne Moen ble ansatt i 2004. han underviser i fagene norsk, kunst og håndverk, samfunnsfag og KRL. Thor-Arne er dessuten "sjæf" for formingsavdelingen.
 
 
 
 
 
 
 

janne.jpg

Janne Løkken har jobbet litt som vikar her skoleåret 05/06. Fra høsten 06 er hun  tilsatt i en 20% stilling. Hun skal være med på temadager og undervise i valgfag.

KRINGSJÅTUNET SKOLE