Make your own free website on Tripod.com

Kringsjåtunet Skole

Hovedside
Ansatte
Valgfag
Temadager
Kontakt oss

Kringsjåtunet skole er en skole for de som er innlagt på Kringsjåtunet ungdomspsykiatrisk behandlingsenhet. Skolen har plass til 9 elever, og omfatter barneskolen (f.o.m 7. klasse), ungdomsskolen og videregående skole. Skolen starter kl. 9 og slutter kl. 14:10, med unntak av mandag, da skolen starter kl. 10:20, og fredag da skolen slutter 11:40.

Hver onsdag har vi temadag. Da drar vi ut på ekskursjoner, som kanoturer, museumsbesøk, bedriftsbesøk, etc. Av og til er det også overnattingsturer.

skolen.jpg

KRINGSJÅTUNET SKOLE